xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S M I C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M. K. CIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART HAS HONOUR TO INVITE YOU TO THE OPENING OF THE NEW INFORMATION CENTER FOR CONTEMPORARY ART IN KAUNAS 8TH OF SEPTEMBER 16.00 O'CLOCK AT MYKOLAS ZILINSKAS GALLERY NEPRIKLAUSOMYBES SQ. 12 KAUNAS 3000 LITHUANIA DURING THE OPENING YOU WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO SEE VIDEOS AND SLIDES OF LATVIAN AND RUSSIAN CONTEMPORARY ART AND ARTISTS, BROUGHT BY CURATORS FROM RYGA (IEVA KALNINA) AND MOSCOW (YELENA MIKHAILOVA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxINFORMATION ABOUT THE CENTERxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

The project “Information Center for Contemporary Art” aimed at regional (Kaunas) and international art communication development by creating an information basis for artists, art critics and curators and a platform of intensive exchange of ideas, thoughts and opportunities, becoming a mediator between artist and society, local art and world art. The project is orientatated towards the young Kaunas artists, curators, art
critics and students, supporting the young generation of Kaunas artists.

THE MAIN ACTIVITIES OF THE CENTER:

- collecting and getting information about Kaunas and World contemporary art and artist (projects, documents, photos, video, articles, catalogues, etc.)
- collecting and getting information about artists exchange programs, international projects, exhibitions, seminars
- organization of seminars and discussions and education programs

IN THE CENTRE TODAY THE VISITORS CAN FIND over 100 addresses of culture web-pages, about 30 videos. The Center's library accumulated about 300 catalogues, 150 books of art history and theory, Lithuanian and foreign art magazines and newspapers.
We are grateful to Lithuanian Art Museum Information Center of Contemporary Art, Contemporary Art Center, company "Concern SBA" and "VEZO" for their support, which anabled the project come true.

Curator of the project Kristina Martinkeviciene

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NACIONALINIS M.K.CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS MALONIAI KVIECIA I SIUOLAIKINIO MENO INFORMACIJOS CENTRO ATIDARYMA RUGSEJO 8 D. 16 VAL. M. ZILINSKO DAILES GALERIJOJE NEPRIKLAUSOMYBES A. 12 ATIDARYMO METU KURATORIAI IS RYGOS (IEVA KALNINA) IR MASKVOS (YELENA MIKHAILOVA) PRISTATYS LATVIJOS IR RUSIJOS SIUOLAIKINI MENA IR MENININKUS

xxxxxxxxxxxxxxxxxINFORMACIJA APIE PROJEKTAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SIUOLAIKINIO MENO INFORMACIJOS CENTRO (SMIC) projektas tiesiogiai orientuojamas i jaunus Kauno regiono menininkus, meno kritikus, kuratorius, studentus, siekiant suteikti galimybe jaunajai kartai ne tik sekti meno raida, bet ir suvokti save pasaulio meno kontekste, padeti surasti reikiamus partnerius ir kontaktus. Centro tikslas - propaguoti siuolaikini Kauno mena, skatinti vietiniu menininku, kuratoriu, menotyrininku ir kulturos instituciju komunikacija su Lietuvos bei uzsienio meno pasauliu, menininku bendravima su ivairiomis socialinemis grupemis svietimo ir edukacijos tikslais.

PAGRINDINES SMIC VEIKLOS KRYPTYS:

-Informacijos kaupimas ir skleidimas apie siuolaikini Kauno bei pasaulio mena (katalogai, albumai, vaizdajuostes, interneto tinklapiai ir t.t.)
- Informavimas apie menininku pasikeitimo programas, tarptautinius projektus, parodas, seminarus ir pan.
- Diskusiju bei paskaitu organizavimas
- Edukaciniu programu kurimas

JAU SIANDIEN CENTRE LANKYTOJAI RAS virs simto Lietuvos bei pasaulio kulturos interneto tinklapiu adresu, apie 30 vaizdajuosciu. SMIC bibliotekoje jau dabar yra sukaupta apie 300 katalogu, 150 meno istorijos bei teorijos knygu, Lietuvos bei uzsienio zurnalu, laikrasciu.

SMIC organizatoriai dekingi LDM Siuolaikines Dailes Informacijos Centrui, Siuolaikinio Meno Centrui, remejams AB "Koncernui SBA" ir "VEZO", be kuriu paramos projektas nebutu igyvendintas.

Projekto kuratore Kristina Martinkeviciene


mailto:SMIC@centras.lt